Фалеристична ПРАВДА ГЕРОЇ ТА НАГОРОДИ


Спільний проект Максима Царенка та ВГО «КРАЇНА»

 

Проект «Герої та нагороди – історія і легенди», започаткований ВГО «Країна», має на меті ознайомлення широкого загалу зі світовим досвідом фалеристичної практики, адаптування кращих напрацювань до українських реалій сьогодення, популяризацію вітчизняної фалеристики та сприяння патріотичному вихованню громадян нашої держави.

 На відміну від схожих проектів, матеріали наших експертів створені переважно не за регіонально-хронологічним («Нагороди Франції», «Відзнаки Другої Світової війни» тощо) принципом, а за змістом цільового призначення нагород чи іншими суто фалеристичними ознаками. В умовах давно назрілого реформування нагородної системи України подібний підхід видається актуальнішим, оскільки сприятиме вірному розумінню наявних проблем та пошуку шляхів їхнього розв’язання.

Багато ілюстровані авторські дослідження, широке коло опрацьованих джерел (в першу чергу – іншомовних), глибина аналізу та системність у подачі матеріалів здатні зацікавити не лише експертне середовище, а й всіх тих, хто цікавиться історією та фалеристикою.