Місто ЧЕРНІВЦІ

Засноване в часи Галицької Русі. Назва походить від слова "чернівці" - так звались перші поселенці, вихідці із зруйнованої кочівниками фортеці Черн. З середини XІVст. - в складі Молдавського князівства.


З 1774р. - у складі Австрії. Наприкінці 80-х років XVІІІст. надане магдебурзьке право.