ГЕРБ ОБЛАСТІ

Сучасний герб 

Затверджено рішенням шостої сесії обласної ради XXIII скликання від 02.02.99 N 71-06-XXIII

 

ОПИС

 

 Герб Київської області складається з великого щита, увінчаного золотою князівською діадемою.

 Щит Герба має класичну форму із загостреною посередині нижньою частиною і розділений на верхнє (блакитне) та нижнє (зелене) поле. Нижні лівий і правий кути щита заокруглені, загострення посередині нижньої частини направлене зовні від щита.

На верхньому полі щита розміщується зображення святого Юрія-Георгія на білому коні в золотому облаштунку та шоломі, пурпуровому плащі із списом у руках та німбом навколо голови.

Постать вершника повернута до глядача правим боком у русі зліва направо. Піднята права рука святого Юрія-Георгія тримає списа, ліва на рівні пояса спис і вуздечку. Права нога у червоному чоботі закладена в стремено. Збруя і сідло оздоблені деталями червоного і коричневого кольорів.

Зображення коня і вершника розміщується на верхньому і частково на нижньому полях. Кінь стоїть на нижньому полі з піднятим правим переднім копитом. Тут же зображено повергнутого коричневого змія із складеними крилами і червленими очима та пащею, яка пронизана списом, який тримає святий Юрій-Георгій. Голова змія з висунутим язиком знаходиться у правому нижньому куті щита і повернута до глядача своєю лівою стороною. Хвіст змія проходить між задніми ногами коня і закінчується у лівому нижньому куті щита.

 Унизу щит прикрашений двома дубовими гілками з зеленим листям та коричневими жолудями, а також шістьма колосками пшениці, які розташовані симетрично по три колоски з обох боків щита. На кожен з двох нижніх колосків зліва та справа від щита частково накладаються по одному листку відповідної дубової гілки.

 Діадема має дев'ять сегментів.

У центральному сегменті діадеми розміщується зображення постаті Христа-Спасителя з німбом.

У сегментах праворуч від Христа-Спасителя - зображення святого князя Володимира з німбом над головою, за ним - князя Ярослава Мудрого.

У сегментах ліворуч від Христа-Спасителя - зображення святої княгині Ольги з німбом над головою, за нею - Анни Ярославівни.

У третьому і четвертому сегментах праворуч і ліворуч від Христа-Спасителя зображено стилізований орнамент.

 Щит має розміри ширини і висоти у співвідношенні (пропорції) 19 до 23 (h). Верхнє поле має розмір по висоті 18 (h), нижнє - 5 (h).

Радіус заокруглення двох нижніх кутів та загострення посередині нижньої частини щита дорівнюють 4 одиниці (h).

Розміри зображення постаті святого Юрія-Георгія від верхівки шолома до стремена - 12 (h), від пальців правої руки до носка чобота - 16 (h). Розміри коня від правого вуха до правого заднього копита - 18 (h), від правого переднього копита до закінчення хвоста - 16 (h). Від нижнього краю щита до правого заднього копита коня - 3 (h), до правого верхнього вуха - 17 (h). Від верхівки списа до правого заднього копита коня - 19,5 (h). Розмір списа 25 (h).

Розміри зображення змія 16,5 на 5 (h). Дубові гілки, що розташовані симетрично з обох боків щита листками догори, мають по 8 зелених листків, які частково накладені один на одного, та по 5 жолудів кожна. Розміри листків - від 4 до 5,5 (h), жолудів - 1,5 (h). Розміри колосків - 7,5 (h). У кожного з них по 9 зернин. Від верхнього краю щита верхівка найвищого з колосків знаходиться на відстані 7 (h), середнього - 11 (h), нижнього - 14,5 (h).

Діадема має 9 сегментів з розмірами :

- найбільшого центрального - 2,4 на 3,5 (h),
- другого від центрального - 2 на 3 (h),
- третього - 1,8 на 2,5 (h),
- четвертого - 1,6 на 2,3 (h),
- п'ятого - 2 на 1,3 (на початку сегмента) і 0,8 (у кінці) (h).

Зображення на центральному сегменті діадеми має розміри у пропорції 1 на 2,6 (h). Зображення у перших сегментах з правої та лівої сторони центрального сегмента має розміри у пропорції 1 на 2,3 (h), у других - 0,7 на 1 (h), у третіх - 1 на 1,5 (h), у четвертих - 1,5 (0,5) на 1 (h).

 

Джерело  http://zakon.nau.ua,

                 http://consultant.parus.ua