ГЕРБ ОБЛАСТІ

Дніпропетровська область має три герби - Великий, Середній, Малий


Були прийняті 19 березня 2002 року на сесії обласної ради  рішення № 518-22/XXIII.Великий герб

Середній герб

Малий герб
 

 

Опис кольорової гами Великого, Середнього, Малого гербів та прапора Дніпропетровської області


При створенні гербів та прапора Дніпропетровщини використано гаму фарб та металів, які відповідають кольорам, що традиційно притаманні класичній геральдиці (5 барв та 2 метали).
Кожна з барв має своє символічне значення. Червона барва символізує мужність, любов, великодушність. Малиновий колір, дуже популярний у запорожців, символізує щедрість, доброчесність,
велич. Синя барва, вірність і чесність. Коричнева та тілесна барви використовуються тільки в разі необхідності передати природний колір обличчя й рук людини. Чорна барва використана для оздоби червоного головного убору - шапки та металевих елементів рушниці (втілює в геральдиці мудрість, обачність, інколи - сум). Особлива роль у геральдиці відведена благородним металам - золоту і сріблу. Золото(передається в малюнку жовтим кольором) втілює знатність і багатство. Срібло (передається білим кольором або чистим полем) символізує доброту та невинність.


Опис символіки Великого, Середнього, Малого гербів та Прапора Дніпропетровської області

У гербі Дніпропетровської області застосовано щит (з перев'язним поділом на два поля - синє та срібне), золотий картуш, намет (у синьо-золотих та червоно-срібних кольорах), бурелет-навершя та зображення Малого Державного Герба України в обрамленні обабіч золотого колосся та листя дуба. Поділ щита здійснено правобічним перев'язом, який, згідно з правилами геральдики, є почесною першочерговою геральдичною фігурою, що утворює два поля - лівобічне (верхнє, синє) та правобічне (нижнє, срібне). Перев'яз складають відповідно: графічне зображення полум'яподібної смуги, що символізує "ріки розплавленого металу" (емблема металургійної промисловості, 60% якої концентрується в межах Дніпропетровської області); хвиляста синя смуга перев'язу на срібному тлі символізує головну водну артерію області, річку Дніпро, становий хребет України. Отже, на графічному малюнку відтворено художніми засобами злиття "двох річок" - природної, яка уособлює багатства краю, та рукотворної, що уособлює працелюбність,творчий потенціал дніпропетровців.
На лівому синьому полі щита - дев'ять золотих восьмипроменевих зірок, символізують славну сторінку в історії краю (виникнення та існування на теперішній території відомих всім своїм значенням паланок Січі - Токмаківська, Базавлуцька, Микитинська), Старої та Нової січей. За часів Нової Січі 5 з 8 паланок Запорозького Війська були розташовані саме в межах теперішньої Дніпропетровської області. Зірки - один з найстародавніших символів людства, прийнятий геральдикою всіх народів, належить до т. з. астральних знаків. Здавна зірка слугувала символом вічності, а пізніше (з XVIII ст.) - символом високих устремлінь, ідеалів (які є вічними та ніколи не змінюються). З кінця XVIII ст. зірки стали вживатися як емблеми дороговказу, щастя. Девіз - "Аd аstrа!" ("До зірок!") означає через це -"До досконалості, до ідеального, до вершин!". Козак з рушницею, то запорожець, зображення якого присутнє на гербах Війська Запорозького та гетьманської України впродовж майже 200-літнього періоду. Намет, в еталонному зображенні Великого Герба, виконано у формі надзвичайної краси акантового листя. Бурелет (від франц. bourrelet - жгут) - гербовий елемент (атрибут) подано у вигляді двох перекручених у
вигляді кільця, стрічок. У головному уборі він виконує роль захисника голови, у гербі - символізує "охоронця" історичної традиції, освячує її. Бурелет, складова багатьох сучасних зображень гербів різних держав світу, муніципальної та регіональної геральдики. Вінок - старовинний символ нагороди, почесті, емблема безсмертя. Вінок із золота означає тріумф, ознаку високої честі, яку в даному випадку надано Малому Державному Гербу України. Вінок (вінець - лат. corona) з пшеничного колосся і дубового листя символізує хлібне багатство краю і його міць.Джерело http://www.adm.dp.ua/