23 СІЧНЯ

23 січня

 

23 січня 1981 р. Указом №1462-Х Президії Верховної Ради УРСР встановлено почесне звання «Народний архітектор Української РСР». Присвоєння почесного звання «Народний архітектор Української РСР» відбувалося Указом Президії Верховної Ради Української РСР, який публікувався для загального відома у «Відомостях Верховної Ради Української РСР», республіканській і місцевій пресі. Почесне звання «Народний архітектор Української РСР» присвоювалося архітекторам і реставраторам пам'яток архітектури, яким присвоєно почесне звання «Заслуженого архітектора Української РСР». Почесне звання «Народний архітектор Української РСР» присвоювалося, як правило, не раніш як через п'ять років після присвоєння почесного звання «Заслужений архітектор Української РСР». Особи, яких представляли до присвоєння почесного звання «Народний архітектор Української РСР», повинні були мати вищу спеціальну освіту. Удостоєним почесного звання «Народний архітектор Української РСР» вручалися посвідчення до почесного звання, грамота, а також нагрудний знак. Зі здобуттям Україною незалежності, почесне звання «Народний архітектор Української РСР» було замінене на почесне звання «Народний архітектор України».

 

23 січня 2013 р. видано Наказ №7 Національного агентства України з питань державної служби, яким встановлено відомчу заохочувальну відзнаку - нагрудний знак Національного агентства України з питань державної служби «Нацдержслужба України «За бездоганну працю». Нагрудним знаком можуть бути нагороджені виключно працівники Нацдержслужби України за вагомий внесок у реалізацію державної політики у сфері державної служби. Нагрудний знак носять з правого боку грудей і розміщують нижче знаків державних нагород України, нагород іноземних держав. За наявності в особи декількох нагрудних знаків носиться не більше трьох таких знаків. Гранична кількість відомчих заохочувальних відзнак Нацдержслужби України, якими можуть бути відзначені особи протягом календарного року, не повинна перевищувати двадцяти одиниць. Відомча заохочувальна відзнака нагрудний знак Національного агентства України з питань державної служби «Нацдержслужба України «За бездоганну працю» (далі - Нагрудний знак) виготовляється із металу жовтого-сірого кольору та має форму восьмипроменевої зірки - символу стабільності, вірності, відродження (два квадрати білого матового та жовтого кольорів), що накладаються та символізують дві сфери: державне управління та місцеве самоврядування, відповідно до завдань Нацдержслужби України, визначених пунктом 3 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 року № 769. У центрі медальйона розміщено зображення малого Державного Герба України - тризуба на синьому тлі в обрамленні лаврового вінка, що символізує успіх у ввіреній справі. По периметру медальйона розташовано напис «За бездоганну працю» на білому тлі. Усі зображення та написи рельєфні. Діаметр Нагрудного знака 45 мм. На зворотному боці Нагрудного знака є застібка для його кріплення.                           1                                  2