21 ЛЮТОГО

21 лютого 

 

21 лютого 1996 р. видано Наказ Міністра вугільної промисловості України N 58 "Об учреждении отраслевых нагрудных знаков "Шахтерская доблесть". За двадцять років дизайн знаків зазнав змін. Як не дивно, але нагородження знаками українського зразка здійснюється й на територіях, не підконтрольних Україні (1,2).                          1                                       2
21 лютого 2002 р. видано наказ МВС № 163 «Про затвердження відомчих заохочувальних відзнак Міністерства внутрішніх справ України та Поло­ження про символіку та систему нагород внутрішніх військ МВС України». Згідно нового Положення, право нагородження зна­ком І ступеня належало командувачу ВВ, а ІІ ступеня - на­чальникам управлінь територіальних командувань, вій­ськових навчальних закладів, командирам з'єднань і вій­ськових частин. Крім того, були визначені чіткі критерії для отримання відзнаки: І ст. удостоювали військовослуж­бовців, які виконали понад 200 завдань бойової служби з оцінкою «відмінно», а ІІ ст. тих, хто виконав понад 100 та­ких завдань на «відмінно», а також відмінників бойової та гуманітарної підготовки. Імена нагороджених знаком І ст. заносили в Книгу Пошани частини, їм надавали перевагу під час призначення на вищі вакантні посади та зараху­вання до військових навчальних закладів ВВМВС. Згадуваним наказом МВС № 163 затвердили ще низ­ку «вевешних» нагород: медалі «За відзнаку в службі у внутрішніх військах МВС України» І, ІІ та ІІІ ступенів (за 10,15 і 20 років бездоганної служби), «Ветеран внутріш­ніх військ МВС України», «10 років внутрішнім військам МВС України», відзнаку «Мужність, честь, закон» та на­грудний знак «Внутрішні війська». Хоча, знову ж таки, від­знака «Мужність, честь, закон» з'явилася ще в 1996 році: її створили як найвищу нагороду внутрішніх військ. Вона призначалася для тих військових правоохоронців, які під час виконання завдань бойової служби здійснили вчинок, пов'язаний з ризиком для життя, виявили осо­бисту мужність та рішучість. Разом з відзнакою та посвід­ченням нагородженому також видавали одноразову грошову винагороду в розмірі одного посадового окладу. Раніше за наказ МВС - 1997-го - «народився» й на­грудний знак «Внутрішні війська», який став своєрідною «візитівкою» військовослужбовців ВВ МВС. Носити його мали право ті, хто склав Військову присягу, а також перей­шов до ВВ з інших збройних формувань України. До речі, композиційне рішення знаку було досить оригінальним. На фігурному щиті навколо Державного герба України розміщувалися зображення чотирьох символів родів вну­трішніх військ: кристал-восьмигранник (символ міліцей­ських військових частин), геральдичний лев (емблема частин спецпризначення), фортеця, у центрі якої розта­шований ядерний реактор (символ частин з охорони важ­ливих державних об'єктів), арбалет (емблема частин з охорони дипломатичних консульств та частин з конвою­вання підсудних і екстрадиції) (3-8).                                                     3        4      5      6      7                                 8
Указом Президента України В. А. Ющенко № 290/2005 від 21 лютого 2005 р. було постановлено нагородити ювілейною медаллю «60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.» громадян України, віднесених у встановленому порядку до ветеранів війни, відповідний статус яких їм надано за участь у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років і за доблесну працю в тилу у цей період (9,10). Тим же Указом Президента України було затверджено «Порядок нагородження і вручення ювілейної медалі „60 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр.“». Нагадаю: сама медаль була встановлена Указом Президента РФ 28 лютого 2004 р. Відсутність диференціації між різними категоріями нагороджених ювілейними медалями надихнула ізраїльського поета і медика Іона Дегена (нар. 1925 р. у Могилеві-Подільському) на такі рядки:


Привычно патокой пролиты речи.
Во рту оскомина от слов елейных.
По-царски нам на сгорбленные плечи
Добавлен груз медалей юбилейных.
Торжественно, так приторно слюняво,
Аж по щекам из глаз струится влага.
И думаешь: зачем им наша слава?
На кой… им наша бывшая отвага?
Безмолвно время мудро и устало
С трудом рубцует раны, но не беды.
На пиджаке в коллекции металла
Ещё одна медаль ко дню Победы.
А было время – радовался грузу.
И боль потерь превозмогая горько,
Кричал: «Служу Советскому Союзу!»,
Когда винтили орден к гимнастёрке.
Сейчас всё гладко, как поверхность хляби.
Равны в пределах нынешней морали
И те, кто блядовали в дальнем штабе,
И те, кто в танках заживо сгорали.                                                9                                10 

21 лютого 2007 р. рішенням №46/07 Харківська міська рада затвердила відзнаку до Почесної грамоти Харківської міської ради (11,12).                                             11                                 12
21 лютого 2013 р. Іваничівська районна рада (Волинська обл.) рішенням №16/14 затвердила положення про звання «Почесний громадянин Іваничівського району» та опис відзнаки до нього (13).                                         13


 

21 лютого 1854 р. м. Франкфурт (Німеччина)встановило Хрест польової служби для учасників бойових дій у 1848-1849 рр. (14,15)      14    15
21 лютого 1856 р. у Туреччині встановлено медаль для учасників Кримської кампанії - нею відзначали й військовослужбовців експедиційних частин Великобританії, Франції та Сардинії (16).


                                          16
21 лютого 1868 р. у Гондурасі засновано п'ятиступеневий орден Святої Рози та Цивілізації. У 1901 р. орден скасовано, а у 1910 р. – відновлено (17,18).                        17                     18
21 лютого 1917 р. у Бельгії встановлено Пам'ятну медаль Африканської кампанії 1914-17 рр. - нею відзначали учасників бойових дій на території Бельгійського Конго, Родезії та Німецької Східної Африки - як бельгійців, так і місцевих мешканців (19,20).                             19   20