15 СІЧНЯ

15 січня 

 

15 січня 2013 р. Наказом №9 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства встановлено відомчу заохочувальну відзнаку – нагрудний знак «Знак пошани». Нагрудний знак «Знак пошани» є відомчою заохочувальною відзнакою Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що встановлюється з метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень працівників у професійній, службовій діяльності, за бездоганну службу та особливі заслуги під час виконання службових обов’язків з питань формування та реалізації державної регіональної політики, державної житлової політики і політики у сферах територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування, будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства, у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, у сфері земельних відносин, землеустрою, охорони земель (крім використання та охорони земель сільськогосподарського призначення), а також з питань Державного земельного кадастру і з питань відновлення Донецької та Луганської областей (Донбасу). Нагороджуються нагрудним знаком працівники апарату Мінрегіону України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр. До відзначення нагрудним знаком представляються особи, які раніше були нагороджені Почесною грамотою Мінрегіону України та мають стаж роботи в апаратах Мінрегіону України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр не менше п’яти років або у сферах, зазначених вище, не менше ніж десять років. Особа може бути нагороджена нагрудним знаком один раз. Гранична кількість відомчих заохочувальних відзнак, якими можуть бути відзначені працівники, повинна складати залежно від облікової кількості штатних працівників апаратів Мінрегіону України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону України, у календарному році з розрахунку: нагрудний знак - не більше 25 шт.

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України - Нагрудний знак "Знак пошани" - є двома рельєфними променистими зірками з жовтого та білого металу. Зірка з жовтого металу розміщена вертикально, зірка з білого розміщена на діагоналях. У центрі розміщено круглий медальйон, покритий синьою емаллю у вигляді променів. На ньому розміщено рельєфне зображення контуру держави України з білої емалі, всередині якої розміщено верхню частину архітектурної колони. Навколо центральної композиції - увігнута стрічка білої емалі із написом літерами з жовтого металу "ЗНАК ПОШАНИ МІНРЕГІОН УКРАЇНИ". На діагоналях відзнаки розміщено ключі із жовтого металу. На верхньому промені зірки із жовтого металу розміщено зображення малого Державного Герба України. Зворотний бік плоский із застібкою для прикріплення до одягу. Діаметр - 45х45 мм (1,2).                                     1                           2


 

15 січня 2013 р. Міністерство інфраструктури України вмдало Наказ №24, яким встановлювалися відомчі заохочувальні відзнаки – нагрудний знак «За трудові досягнення», медалі «Ветеран служби», «20 років сумлінної служби», «15 років сумлінної служби», «10 років сумлінної служби». Нагрудним знаком нагороджуються працівники Міністерства інфраструктури України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної адміністрації залізничного транспорту України, які відпрацювали не менш як 10 років у відповідній галузі та вже були нагороджені Подякою, Почесною грамотою, та працівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, які відпрацювали не менш як 10 років у відповідній галузі, вже були нагороджені Подякою та Почесною грамотою та раніше заохочувались нагрудними знаками відповідного центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України. Медалями "10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років сумлінної служби", "Ветеран служби" (далі - медалі) нагороджуються військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу Державної спеціальної служби транспорту.

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства інфраструктури України - нагрудний знак Міністерства інфраструктури України "За трудові досягнення" виготовляється розміром 45 х 45 мм з металу. Нагрудний знак має форму променистого щита жовтого кольору, на який накладено емблему у формі кола та чотирьох стрілок. Середина кола - білого кольору. У центрі кола розміщено кольоровий малюнок малого Державного Герба України, схрещених якоря, молотка і французького ключа, на які накладено стилізовані крила жовтого кольору. Крила горизонтально виходять за межі кола. Стрілки символізують дороги та напрямки руху. Коло прикрашено вінком із лаврового листя. Усередині кола у верхній його частині розміщено напис "МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ", у нижній частині - напис "ЗА ТРУДОВІ ДОСЯГНЕННЯ". Кріплення відзнаки - два вертикальних батерфляї.

Медаль "Ветеран служби" виготовляється з жовтого металу і має форму кола діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі в центрі розміщено кольоровий малюнок малого Державного Герба України, схрещених якоря, молотка і французького ключа, на які накладено стилізовані крила жовтого кольору. Композицію вміщено в коло чорного кольору з чотирма стрілками, яке прикрашено вінком із дубового листя на тлі з розбіжними променями. На зворотному боці медалі зображено гілки з калиновим та дубовим листям, перевиті стрічкою, та написи: у центрі - "Ветеран служби" і по колу - "Державна спеціальна служба транспорту України". Медаль обрамлено бортиком. Усі зображення та написи - рельєфні. За допомогою кільця медаль з’єднується з колодкою, яка має вигляд прямокутної металевої пластини, обтягнутої стрічкою. Колодка виготовляється з жовтого металу. У нижній частині колодки - тонка металева фігурна дужка із заокругленим виступом та отвором посередині для сполучення колодки зі знаком медалі. Розмір колодки: висота - 42 мм, ширина - 28 мм, фігурна дужка та заокруглений виступ до колодки - відповідно 30 х 2 мм та 2 мм. На зворотному боці колодки - застібка для кріплення медалі до одягу. Стрічка медалі - шовкова синього кольору з однією повздовжньою жовтою смужкою посередині шириною 10 мм. Планка медалі є металевою пластинкою, обтягнутою відповідною стрічкою. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм. Дизайн та виготовлення – ТОВ «Герольдмайстер» (м. Київ) (3-5).                                        3                         4                         5