12 КВІТНЯ

 

12 квітня


12 квітня 1988 р. Постановою Центрального комітету КП України і Ради Міністрів Української РСР від 12 квітня 1988 року № 97 «Про заснування Державних премій Української РСР по архітектурі» засновано Державну премію Української РСР по архітектурі. Після здобуття Незалежності назву нагороди змінено, і тепер Держа́вна пре́мія Украї́ни в га́лузі архітекту́ри — це державна нагорода України, встановлена для відзначення за створення видатних житлово-цивільних та промислових архітектурних комплексів, будівель і споруд, роботи в галузімістобудування, ландшафтної архітектури, упорядження міст і селищ, реставрації пам'яток архітектури і містобудування, наукові праці з теорії та історії архітектури, що мають важливе значення для дальшого розвитку вітчизняної архітектури і містобудування та здобули широке громадське визнання. Перший варіант знаку лауреата був затверджений 1988 року (іл. 1), у 1991 р. стрічка була замінена на синьо-жовту. Указ Президента України від 2 листопада 2004 року № 1335/2004 «Про нагрудний знак до Державної премії України в галузі архітектури» затвердив новий дизайн нагороди – автору проекту є Олександр Сопов (іл.2).

 

іл.1