ГЕРБ
ГЕРБ: КИЇВ 2

Сучасний герб Києва


Затверджений 18 квітня 1995р. рiшенням  № 57

сесії міської ради.

 

На лазуровому полi Архангел Михаїл з вогненним мечем в срiбному одязi.


Комп'ютерна графіка - В.М.Напиткін.


Джерело:

Україна: герби та прапори / авт. проекту та упор. : В.Г. Кисляк, О.А. Нескоромний. – К. : Парламентське вид-во. 2010. – 456 с. : ілюст. – укр., рос., анг.  ОПИС


Герб міста Києва: щит, на синьому полі якого зображено Архангела Михаїла у срібному вбранні, підперезаному золотим поясом, пурпуровому плащі та із золотим ореолом навколо голови. У правій руці він тримає вогняний золотий меч-промінь, а в лівій – срібний овальний щит із грецьким хрестом.


          Джерело 2 - сайт Київської міської ради : http://www.kmr.gov.ua/rada.asp?Id=1716 Проект великого герба Києва :


 

Першi символи столицi України з'явились ще напередоднi монгольської навали, в перiод iснування Київської Русi.


Використання зображення Архангела Михаїла, який вважався покровителем воїнiв, пов'язується iз старовинним культом бога-воїна, який зазнав трансформацiї пiд впливом християнства.


Пiд час правлiння в Києвi Володимира Ольгердовича зображення Архангела не використовувалось.


Проте пiсля 1471р. в емблемi Київського воєводства знову з'являється Михаїл. З XVIст. бiлий ангел з нiмбом у червоному полi стає офiцiйним символом воєводства. Однак з набуттям у 1494р. магдебурзького права на магiстратськiй печатцi з'являється зображення руки з кушею (арбалетом), яке символiзує основний вид зброї, котрим кияни захищались вiд нападiв ворогiв ще за часiв Русi. Поряд з кушею використовувався i образ Архангела Михаїла.


На найвищому символi держави - корогвi повстанських козацьких загонiв пiд час вiйни 1648-1654р. - був зображений Михаїл, що списом пробиває дракона. Зображення Михаїла з'явилось також в гербах Гадяча, Кролевця, Овруча.


Джерело 1:   Україна: герби та прапори / авт. проекту та упор. : В.Г. Кисляк, О.А. Нескоромний. – К. : Парламентське вид-во. 2010. – 456 с. : ілюст. – укр., рос., анг.

                    Джерело 2 : http://www.heraldry.com.ua/index.php3?lang=U&context=info&id=113